torstai 11. kesäkuuta 2020

Jäsentiedote 2020

Toiminnan kehittämisen muotoja ja aktiivisia toimijoita halutaan edelleen mukaan, jotta kyläyhdistyksen  toiminta saadaan kohdistettua kyläläisten toiveiden mukaisesti. Nyt tarvitaan esityksiä toimenpiteistä, millä saadaan toimintaa jatkettua, kun tulot eivät riitä kattamaan menoja! Vakuutukset pitää maksaa, vaikka ei toimintaa olisikaan.

Rannat kuntoon- hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuunsaattaminen, madollisen toisen vaiheen suunnittelu on aloitettu. Lampaille on laitumet valmiina, mahdollisesti järjestetään ruovikon niittonäytös Varissaaren edustalla. Koikerolahden ja Melajoen elvyttämistoimien suunnittelulle on pyrittävä saamaan oma rahoitussuunnitelma.


Koronavirus pandemian vuoksi tapahtumia ei voitane järjestää ainakaan ennen heinäkuuta. 

Jäsenmaksu on yhdistyksen vuosikokouksen mukaisesti 10 € talouden ensimmäiseltä jäseneltä ja
 5 € seuraavilta.
Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 

Saajan tilinumero  IBAN FI52 5324 0950 0000 57            
BIC OKOYFIHH            
Saaja MELALAHDEN KYLÄYHDISTYS RY                         

Maksajan nimi ja osoite