Yhdistys

OSOITE;


Melalahden Kyläyhdistys ry
Sotkamontie 11 E 45
87300 KAJAANI

rek nro. 81.905

Jäsenmaksut tilille:

FI52 5324 0950 0000 57

OKOYFIHH

HALLITUS;1 kommentti:

 1. TIETOSUOJASELOSTE
  Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
  Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
  täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
  Laatimispäivä
  19.5.2018
  1a
  Rekisterin-
  pitäjä
  Nimi
  Melalahden kyläyhdistys ry.
  Osoite
  Sotkamontie 11 E 45, 87300 KAJAANI
  Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
  050 5975374, mikkojleinonen592@gmail.com
  2
  Yhteyshenki-
  lö rekisteriä
  koskevissa
  asioissa
  Nimi
  Mikko Leinonen
  Osoite
  Sotkamontie 11 E 45, 87300 KAJAANI
  Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
  Emilia Kyllönen 0440 909199
  3
  Rekisterin nimi
  Jäsenrekisteri
  4
  Henkilötieto-
  jen käsittelyn
  tarkoitus
  Yhdistyksen jäsenyystieto jäsenmaksun maksaneista jäsenistä.
  5
  Rekisterin
  tietosisältö
  Henkilön nimi
  6
  Säännönmu-
  kaiset tieto-
  lähteet
  Pankkitilitiedot
  REKISTERISELOSTE 2
  7
  Tietojen sään-
  nönmukaiset
  luovutukset
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti
  8
  Tietojen siirto
  EU:n tai ETA:n
  ulkopuolelle
  Ei siirretä
  9
  Rekisterin
  suojauksen
  periaatteet
  A Manuaalinen aineisto
  Ei ole
  B ATK:lla käsiteltävät tiedot
  Tilitietoihin pääsy on vain yhdistyksen puheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla.
  10
  Tarkastus-
  oikeus
  Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
  Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja osoittaa yhdistyksen puheenjohtajalle tai sihteerille.
  11
  Oikeus vaatia
  tiedon
  korjaamista
  Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
  Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja osoittaa se yhdistyksen puheenjohtajalle tai sihteerille.
  12
  Muut henkilö-
  tietojen käsit-
  telyyn liitty-
  vät oikeudet
  Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suormainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kyläyhdistyksen toimintaan ei liity tällaista henkilötietojen käsittelyä.

  VastaaPoista