sunnuntai 3. toukokuuta 2015

Syyskokous 2.8.2014

YLEISKOKOUS: 2.8.2014
klo: 12:00
paikka: Kuisman Loma


1. Kokouksen avaus.
Melalahden kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja, Janne Raunio avasi kokouksen 12:06.

2. Todetaan läsnäolijat.
Janne Raunio laittoi kiertämään läsnäolovihkon, johon osallistujia pyydettiin kirjoittamaan nimensä.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous todetttin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen järjestäytyminen.
 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisu Korhonen.
 • Sihteeriksi valittiin Minna Parkkinen
 • Pöytäkirjantarkastajiksi ja ja ääntenlaskijoiksi valittiin Emilia Kyllönen ja Anja Tervonen

5. Esityslistan hyväksyminen.
Käytiin läpi esityslista. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

6. Toimintakertomus.
- Lisättiin kohta hoijakan teosta.

7. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2013.
Tilinpäätös on käsitelty, mutta tilintarkastajan lausunto puuttuu. Toimitetaan tilinpäätös ja toimintakertomus tilintarkastajalle ja kutsutaan koolle uusi hallituksen/johtokunnan kokous.

8. Päätetään tilinpäätöksen ja vastuunvapauden myöntämisestä tilintarkastajalle.
Käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen.

9. Johtokunnan valinta.
Johtokunnassa on tällä hetkellä erovuorossa kaikki muut paitsi Janne Raunio ja Minna Parkkinen.
Uusiksi jäseniksi ehdotettiin seuraavia:
Harri Kyllönen
Emilia Kyllönen
Juha Leinonen
Mikko Leinonen

Tällä kokoonpanolla hallitus on täysimääräinen.
Vuonna 2015 erovuorossa ovat Janne ja Minna.
Vuonna 2016 erovuorossa ovat Martta Kovalainen ja Mikko Leinonen. (arvottu)

10. Muut asiat
 • Melalahti-akatemia on laittanut tiedoksiannon yhdistykselle. Melalahti-akatemia myöntää Melalahden kyläyhdistykselle 600 €, sekä Melalahden kyläyhdistyksen naisjaostolle 600 €, eli yhteensä 1200 € virkistys – ja kulttuuritoimintaan.
 • Muutokset hallituksen kokoonpanosta tulee tehdä yhdistysrekisteriin. (Minna)
 • Seuraavaan yleiskokoukseen siirretään käsiteltäväksi
  • jäsenmaksut ja jäsenkirje
  • toiminnantarkastajien valinta ja heidän palkkionsa
  • toimintasuunnitelma ja budjetti
  • kaluston vuokra
  • täytyy päättää kokousten koolle kutsumistavat
 • Vanha lossi täytyy poistaa saaresta. Tämä tulee selvittää (Kaisu Korhonen)
 • Uimarannan/sataman WC:n säppi on matkalla. (Seppo Härkönen)

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:56Ei kommentteja:

Lähetä kommentti